Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (multiple choice) - μονής απάντησης

Οδηγοί για διδάσκοντες/ διδάσκουσες > Προσθήκη περιεχομένου > Προσθήκη και διαχείριση κουίζ > Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (multiple choice) - μονής απάντησης

Τελευταία ενημέρωση: 20/5/2024


Η διαδικασία δημιουργίας και διαχείρισης ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής (multiple choice) μονής απάντησης, περιγράφεται στο παρακάτω video :