Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (multiple choice) - πολλαπλής απάντησης

Οδηγοί για διδάσκοντες/ διδάσκουσες > Προσθήκη περιεχομένου > Προσθήκη και διαχείριση κουίζ > Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (multiple choice) - πολλαπλής απάντησης

Τελευταία ενημέρωση: 20/5/2024


Η διαδικασία δημιουργίας και διαχείρισης ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής (multiple choice) πολλαπλής απάντησης, περιγράφεται στο παρακάτω video :