Ερωτήσεις αντιστοίχισης (matching)

Οδηγοί για διδάσκοντες/ διδάσκουσες > Προσθήκη περιεχομένου > Προσθήκη και διαχείριση κουίζ > Ερωτήσεις αντιστοίχισης (matching)

Τελευταία ενημέρωση: 20/5/2024


Η διαδικασία δημιουργίας ερωτήσεων αντιστοίχισης (matching), περιγράφεται στο video :