Αριθμητικές ερωτήσεις (numerical)

Οδηγοί για διδάσκοντες/ διδάσκουσες > Προσθήκη περιεχομένου > Προσθήκη και διαχείριση κουίζ > Αριθμητικές ερωτήσεις (numerical)

Τελευταία ενημέρωση: 20/5/2024


Η διαδικασία δημιουργίας αριθμητικών ερωτήσεων (numerical), περιγράφεται στο παρακάτω video :