Πώς να εντοπίσετε υλικό με ελεύθερες άδειες στο διαδίκτυο

Οδηγοί για διδάσκοντες/ διδάσκουσες > Προσθήκη περιεχομένου > Βιντεοσκοπημένες διαλέξεις μαθημάτων > Πώς να εντοπίσετε υλικό με ελεύθερες άδειες στο διαδίκτυο

Τελευταία ενημέρωση: 22/5/2024


Αναζήτηση στο google –  Εικόνες με άδειες επανάχρησης

Υπάρχουν πολλές πηγές στο διαδίκτυο όπου μπορείτε να εντοπίσετε υλικό (εικόνες, διαγράμματα, άρθρα, παρουσιάσεις, ασκήσεις κ.ά.) το οποίο επιτρέπει τη χρήση του από τρίτους, χωρίς να χρειάζεται να ζητηθεί κάποια άδεια.

Το υλικό αυτό συνήθως παρέχεται με συγκεκριμένη άδεια χρήσης από το/τη δημιουργό, η οποία περιγράφει τι μπορείτε να κάνετε με αυτό. Οι συνηθέστερες άδειες είναι οι creative commons.

Σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η παράθεση της πηγής είναι ΠΑΝΤΑ απαραίτητη.

Στη συνέχεια, θα δείτε πώς να αναζητήσετε τέτοιο υλικό, καθώς και πώς να δείτε από πού έχετε πάρει κάποια εικόνα στο παρελθόν ώστε να παραθέσετε την πηγή σας.

1. Στο παράδειγμα που ακολουθεί αναζητούνται εικόνες σε σχέση με την εκπαίδευση, επιλέγοντας «Εργαλεία» και «Άδειες Creative Commons» από τα «Δικαιώματα χρήσης».

How to find Creative Commons material1

Τα αποτελέσματα που προκύπτουν αφορούν εικόνες σε σχέση με την "εκπαίδευση" οι οποίες δίνονται με άδειες επανάχρησης.

2. Αντίστροφη αναζήτηση στο google για τον εντοπισμό αρχικής πηγής μιας εικόνας.

How to find Creative Commons material2

Τα αποτελέσματα που προκύπτουν οδηγούν στον εντοπισμό της πιθανής αρχικής πηγής μιας εικόνας.