Σελίδες Περιεχομένου (Content Pages) που διευκολύνουν την Προσβασιμότητα

Οδηγοί για διδάσκοντες/ διδάσκουσες > Προχωρημένα θέματα > Εργαλεία Προσβασιμότητας (Accessibility Tools) > Σελίδες Περιεχομένου (Content Pages) που διευκολύνουν την Προσβασιμότητα

Τελευταία ενημέρωση: 20/5/2024


Περιεχόμενα

 1. Εισαγωγή
 2. Προσθήκη Σελίδων περιεχομένου
 3. Διαχείριση Σελίδων περιεχομένου
 4. Καταχώρηση σημειώσεων και υποβολή ερωτημάτων
 5. Απάντηση σε ερώτηση που τέθηκε από φοιτητή/φοιτήτρια
 6. Προσθήκη ερωτήσεων της τράπεζας ερωτήσεων του μαθήματος στις σελίδες περιεχομένου
 7. Εμφάνιση των σελίδων περιεχομένου σε χρώματα υψηλή αντίθεσης

Εισαγωγή

Οι Σελίδες περιεχομένου (Content pages) αποτελούν μια πρόσθετη δυνατότητα δημιουργίας εκπαιδευτικού περιεχομένου στο elearning.auth.gr, χάρη στην οποία το περιεχόμενο, που παρουσιάζεται στους/στις εκπαιδευόμενους/εκπαιδευόμενές σας, συνοδεύεται από εργαλεία που διευκολύνουν την προσβασιμότητα όπως:

 • σελιδοποίηση: το περιεχόμενο που καταχωρείται από τους/τις διδάσκοντες/διδάσκουσες σελιδοποιείται ώστε να διευκολυνθούν οι αναγνώστες/αναγνώστριες.

 • σελιδοδείκτης: ο/η αναγνώστης/αναγνώστρια επιστρέφει για ανάγνωση στο σημείο που είχε μείνει, με βάση την τελευταία είσοδο που έκανε στο elearning.

 • σημειωματάριο: προκειμένου οι αναγνώστες/αναγνώστριες να κρατούν προσωπικές ή δημόσιες σημειώσεις επί του περιεχομένου.

 • υποβολή ερωτημάτων: ώστε οι αναγνώστες/αναγνώστριες να μπορούν να καταθέτουν άμεσα τις απορίες τους για τα όσα διαβάζουν και να λαμβάνουν απαντήσεις.

 • μπάρα προόδου: ώστε ο/η αναγνώστης/αναγνώστρια να αντιλαμβάνεται εποπτικά την πρόοδο της μελέτης του/της.

Προσθήκη Σελίδων περιεχομένου

Για να προσθέσετε μια δραστηριότητα τύπου Σελίδες περιεχομένου στη σελίδα του μαθήματός σας ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 • μεταβείτε στη σελίδα του μαθήματός σας,

 • επιλέξτε Ενεργοποίηση επεξεργασίας (Turn editing on),

 • κάντε κλικ στο σύνδεσμο Προσθήκη δραστηριότητας ή πόρους (Add an activity or resource),

 • στο αναδυόμενο παράθυρο επιλέξτε Σελίδες περιεχομένου (Content Pages),

 • συμπληρώστε τα στοιχεία της φόρμας που θα εμφανιστεί λαμβάνοντας υπόψη τις πληροφορίες που δίνονται παρακάτω.

form creation content pages

Στη φόρμα δημιουργίας των Σελίδων περιεχομένου, που εμφανίζεται στην παραπάνω εικόνα, περιλαμβάνονται τα εξής στοιχεία:

 • Όνομα σελίδων περιεχομένου (Content Pages name): δώστε έναν γενικό τίτλο για το περιεχόμενο που θα δημιουργήσετε.

 • Περιγραφή (Description): καταγράψτε προαιρετικά κάποιες γενικές πληροφορίες προκειμένου να ενημερώσετε τους/τις εκπαιδευόμενους/εκπαιδευόμενες σχετικά με τις σελίδες περιεχομένου που θα δημιουργήσετε.

 • Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (Copyright): καθορίστε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας για το περιεχόμενο που θα δημιουργήσετε.

 • Εικόνα υποβάθρου (Background image): ανεβάστε μια εικόνα την οποία θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αργότερα ως φόντο στις σελίδες που θα δημιουργήσετε.

 • Χρώμα υποβάθρου (Background color): καθορίστε ένα χρώμα φόντου που θα θέλατε να χρησιμοποιείτε από προεπιλογή στις σελίδες που θα δημιουργήσετε.

 • Χρώμα περιγράμματος (Border color): καθορίστε ένα χρώμα περιγράμματος που θα θέλατε να χρησιμοποιείτε από προεπιλογή στις σελίδες που θα δημιουργήσετε.

 • Πλάτος περιγράμματος (Border width): καθορίστε το επιθυμητό πλάτος περιγράμματος.

 • Μέγιστος αριθμός από σελίδες (Maximum number of pages): καθορίστε το μέγιστο αριθμό των σελίδων περιεχομένου που πρόκειται να δημιουργήσετε.

 • Περιοχή προβολής σημειώσεων (Show notes area): αποφασίστε αν θα δώσετε στους/στις εκπαιδευόμενους/εκπαιδευόμενές σας τη δυνατότητα να κρατούν σημειώσεις για κάθε σελίδα περιεχομένου καθώς τη μελετούν.

 • Μέγιστος αριθμός από σημειώσεις ανά σελίδα (Maximum number of notes per pages): καθορίστε το μέγεθος των σημειώσεων που μπορούν να καταχωρηθούν.

 • Μπάρα προόδου (Progress bar): δώστε τη δυνατότητα στους/στις εκπαιδευόμενους/εκπαιδευόμενές σας να παρακολουθούν την πρόοδο της μελέτης τους εποπτικά μέσω της μπάρας προόδου.

Μόλις αποθηκεύσετε τη φόρμα δημιουργίας των Σελίδων περιεχομένου θα εμφανιστεί στην οθόνη σας η φόρμα δημιουργίας της πρώτης Σελίδας περιεχομένου, όπως εμφανίζεται στην παρακάτω εικόνα. Στη φόρμα αυτή συμπληρώστε τα εξής στοιχεία:

 • Τίτλος σελίδας: δώστε τον τίτλο της σελίδας.

 • Σελίδα εξωφύλλου: τσεκάρετε αν επιθυμείτε η σελίδα που δημιουργείτε να χρησιμοποιηθεί ως εξώφυλλο.

 • Περιεχόμενο: καταχωρήστε το περιεχόμενο της σελίδας.

Επιπλέον, μπορείτε να αποφασίσετε αν θέλετε η σελίδα που δημιουργείτε να έχει στήλες (Διάταξη), να εμφανίζεται σε αυτή ο τίτλος που δώσατε (Εμφάνιση τίτλων) και να εμφανιστεί η εικόνα φόντου (Εμφάνιση εικόνας υποβάθρου) που καταχωρήσατε στη φόρμα δημιουργίας των Σελίδων περιεχομένου (όπως αυτή επεξηγήθηκε παραπάνω). Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε διαφορετική εικόνα φόντου για τη συγκεκριμένη σελίδα τότε απλά ανεβάστε τη νέα εικόνα φόντου στο αντίστοιχο πεδίο. Αν δε θέλετε να χρησιμοποιήσετε εικόνα φόντου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιο χρώμα για το φόντο καθορίζοντάς το στο πεδίο Χρώμα υποβάθρου.

Ακόμη, αν τσεκάρετε τις επιλογές Expand questions area και Expand notes area τότε οι περιοχές καταχώρησης σημειώσεων και υποβολής ερωτήσεων θα εμφανίζονται ανεπτυγμένες στο κάτω μέρος της σελίδας.

Από την περιοχή Βαθμός, μπορείτε να επιλέξετε αν θέλετε οι εκπαιδευόμενοι/εκπαιδευόμενες σας να μπορούν να κάνουν μια προσπάθεια ή απεριόριστες όταν απαντούν στις ερωτήσεις της τράπεζας ερωτήσεων που πιθανόν να προσθέσετε στη σελίδα που δημιουργείτε. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο προσθήκης ερωτήσεων από την τράπεζα ερωτήσεων στη σελίδα που δημιουργείτε πατήστε εδώ.

form creation first page of content page

Στην εικόνα που ακολουθεί βλέπετε ένα παράδειγμα σελίδας εξωφύλλου.