Πώς να ανεβάσετε απευθείας το αρχείο της βιντεοσκοπημένης διάλεξής σας στο elearning με αναστολή downloading

Οδηγοί για διδάσκοντες/ διδάσκουσες > Προσθήκη περιεχομένου > Βιντεοσκοπημένες διαλέξεις μαθημάτων > Πώς να ανεβάσετε απευθείας το αρχείο της βιντεοσκοπημένης διάλεξής σας στο elearning με αναστολή downloading

Τελευταία ενημέρωση: 22/5/2024


Στον παρακάτω video - οδηγό περιγράφεται το πώς μπορείτε να ανεβάσετε το αρχείο μιας βιντεοσκοπημένης διάλεξής σας στο μάθημά σας στο elearning.auth.gr με αναστολή downloading, δηλαδή να μην μπορούν να το "κατεβάσουν" οι χρήστες/χρήστριες στον υπολογιστή τους.

 

 

Ο κώδικας που χρησιμοποιείται στο video είναι αυτός που ακολουθεί, αν χρειαστεί αλλάξτε το επισημασμένο τύπο του αρχείου ανάλογα με τον τύπο του δικού σας αρχείου:

 

 

<video oncontextmenu="return false;" id="my-video-player" controls="controls" width="854" height="480"> 
<source src="εδώ πρέπει να συμπληρώσετε το url από τη δική σας διάλεξη" type="video/mp4" />
</video>

 

 

Σημείωση: από τη στιγμή που ένα βίντεο εμφανίζεται στην οθόνη του χρήστη, δεν υπάρχει τρόπος απόλυτης προστασίας (να αναφέρουμε την απλή περίπτωση του screen recording).