Προσθήκη κατηγοριών στην τράπεζα ερωτήσεων

Οδηγοί για διδάσκοντες/ διδάσκουσες > Προσθήκη περιεχομένου > Προσθήκη και διαχείριση κουίζ > Προσθήκη κατηγοριών στην τράπεζα ερωτήσεων

Τελευταία ενημέρωση: 22/5/2024


Η διαδικασία δημιουργίας κατηγοριών στην τράπεζα ερωτήσεων ενός μαθήματος στο elearning.auth.gr, περιγράφεται στο παρακάτω video :