Πώς μπορείτε να προσθέσετε αφήγηση σε μια ήδη υπάρχουσα παρουσίαση του MS PowerPoint

Οδηγοί για διδάσκοντες/ διδάσκουσες > Προσθήκη περιεχομένου > Βιντεοσκοπημένες διαλέξεις μαθημάτων > Πώς μπορείτε να προσθέσετε αφήγηση σε μια ήδη υπάρχουσα παρουσίαση του MS PowerPoint

Τελευταία ενημέρωση: 22/5/2024


Στον οδηγό περιγράφεται το πώς μπορείτε να προσθέσετε αφήγηση σε μια ήδη υπάρχουσα παρουσίαση του MS PowerPoint ή ακόμη και να βιντεοσκοπήσετε την ομιλία σας και να την ενσωματώσετε σ αυτήν. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται η διαδικασία προσθήκης της παρουσίασης στο elearning.auth.gr.