Αυτό με την πρόσβαση στο μάθημα (video)

Οδηγοί για διδάσκοντες/ διδάσκουσες >
> The elearning.auth.gr series > Αυτό με την πρόσβαση στο μάθημα (video)

Τελευταία ενημέρωση: 20/5/2024


 

Στο video αναφέρονται οι παρακάτω οδηγοί και faqs :

Συχνές ερωτήσεις για εκπαιδευόμενους / εκπαιδευόμενες

Εγγραφή / Διαχείριση εκπαιδευόμενων

Σύνδεση/Αποσύνδεση του μαθήματός σας με το φοιτητολόγιο της ηλεκτρονικής γραμματείας (sis.auth.gr)